oßrodek psychoterapii i rozwoju osobistego

Julia Jastrzębska

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka, superwizorka terapii rodzin i par

  • prowadzi zorientowaną psychoanalitycznie psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię rodzin i par

  • posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (nr 159)

  • ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją ‚Wspieranie rozwoju osobowości’; ukończyła 4,5-letnie podyplomowe całościowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie, zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Analitycznej, afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i zgodne z kryteriami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej;

  • odbyła staże na oddziale nerwic w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie

  • współpracowała m.in. z Centrum Praw Kobiet, z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie „Aslan”, pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu MSWiA i przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie

  • jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

  • obszary pracy: praca z osobami, które przeżywają stany przygnębienia, zmęczenia, depresje, lęki, osobami z zaburzeniami odżywiania, zachowania, snu i w sferze seksualnej, z problemami w budowaniu satysfakcjonujących związków, cierpiącymi na bóle i choroby o podłożu psychosomatycznym, pochodzącymi z rodzin z problemem alkoholowym (DDA), przeżywającymi żałobę; praca z parami, które mają problemy w związku; praca z rodzinami, w których chorują dzieci, występują kłopoty z porozumiewaniem się

    telefon: 0 509-311-462; e-mail: jastrzebskajulia@wp.pl www.psychoanalitycznie.pl