oßrodek psychoterapii i rozwoju osobistego

Psychoterapia

Prowadzimy psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci, terapię grupową oraz terapię par i rodzin.

Psychoterapia indywidualna

W oferowanej przez nas psychoterapii (psychoanalitycznej, psychodynamicznej, systemowej oraz integracyjnej) staramy się dawać pacjentom przestrzeń na takie  doświadczenie i rozumienie siebie, które umożliwia zmianę samopoczucia i funkcjonowania psychicznego, społecznego, a także fizycznego. Psychoterapia taka odbywa się najrzadziej raz, czasem kilka razy w tygodniu i polega na rozmowie lub – w psychoterapii dziecięcej – na zabawie. W ustalonych wcześniej ramach terapeuta pomaga dostrzegać i rozumieć przeżycia, cierpienie i pragnienia pacjenta. Prowadzimy terapię długoterminową, co oznacza, że czas jej trwania nie jest z góry określony, decyzję o zakończeniu terapii podejmują wspólnie terapeuta i pacjent, a także rodzice, jeśli pacjent nie jest pełnoletni.

Certyfikowane psychoterapeutki:

Aleksandra Denst-Sadura, Monika Długokęcka, Julia Jastrzębska, Sylwia Kuczyńska, Agnieszka Łączyńska, Dorota Marko-Wonka, Dominika Szkoda-Nowicka, Barbara Tyboń

 

Psychoterapia dzieci

Cykl konsultacji z psychologiem dziecięcym składa się z dwóch spotkań z rodzicami ok. 60 minut i dwóch spotkań z dzieckiem 50 minut.

Specjaliści:

Agnieszka Łączyńska

 

Psychoterapia par

Terapia pary lub małżeńska to rozmowa, w której pomagamy partnerom powiedzieć oraz usłyszeć o wzajemnych uczuciach, myślach, potrzebach i pragnieniach, a także motywach różnych działań i przyczynach tego, co dzieje się w relacji. Taka rozmowa ma pomóc zrozumieć drugą osobę i to, jaki każdy z partnerów ma wkład w związek. Wówczas można podejmować decyzje o zmianach.
Spotkania odbywają się co tydzień lub co 2 tygodnie, trwają godzinę lub półtorej godziny – to ustala para z terapeutą.

Specjaliści:

Aleksandra Denst-Sadura, Julia Jastrzębska, Sylwia Kuczyńska, Dominika Szkoda-Nowicka, Barbara Tyboń, Monika Długokęcka

 

Psychoterapia rodzin

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić. Trudności te najczęściej dotyczą relacji między rodzicami i dziećmi oraz relacji rodziców, mogą być też związane z chorobą psychiczną bądź somatyczną jednego z członków rodziny. Na spotkania rodzinne zazwyczaj zapraszamy wszystkie mieszkające ze sobą osoby, które są w stanie przyjść. Sesje prowadzone są przez dwóch terapeutów, trwają półtorej godziny i odbywają się co tydzień lub co 2 tygodnie.

Specjaliści:

Aleksandra Denst-Sadura, Julia Jastrzębska, Sylwia Kuczyńska, Dominika Szkoda-Nowicka

 

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa analityczna lub psychodynamiczna odbywa się w małej, maksymalnie 8-osobowej grupie, spotykającej się zwykle raz w tygodniu na 1,5 godziny.
Ten rodzaj terapii jest wskazany szczególnie u osób, zgłaszających się z powodu trudności w tworzeniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji. Swobodna rozmowa tocząca się w grupie daje możliwość poznania różnych punktów widzenia, usłyszenia myśli nie tylko terapeuty, ale przede wszystkim innych członków grupy.
Istnieją różne rodzaje grup. Członkowie grupy mogą spotykać się w stałym składzie, razem zaczynać i kończyć leczenie (grupa zamknięta) albo do grupy mogą dochodzić nowe osoby, kiedy ktoś z grupy zakończy leczenie (grupa otwarta).
Grupy, które stawiają sobie cel trwałej zmiany dotychczasowych sposobów funkcjonowania, spotykają się zwykle przez wiele miesięcy lub lat (grupy długoterminowe). Grupy krótkotemionowe zazwyczaj zajmują się określonym obszarem (np. przeżywaniem macierzyństwa) albo adresowane są do osób z podobnymi trudnościami (np. dla bezrobotnych).

Specjaliści:

Monika Długokęcka, Dominika Szkoda-Nowicka