oßrodek psychoterapii i rozwoju osobistego

Psychoterapia

Prowadzimy psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci, terapię grupową, a także terapię par i rodzin.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia, którą oferujemy (głównie psychodynamiczna i analityczna) wyrasta z doświadczenia, według którego możliwa jest zmiana naszego funkcjonowania, psychicznego, społecznego, a także fizycznego, dzięki rozumieniu jego źródeł. Psychoterapia taka odbywa się najrzadziej raz, czasem kilka razy w tygodniu i polega na rozmowie lub ? w psychoterapii dziecięcej ? na działaniu i zabawie, w których terapeuta pomaga dostrzegać i rozumieć przeżycia oraz sposób funkcjonowania pacjenta. Prowadzimy terapię długoterminową, co oznacza, że czas jej trwania nie jest z góry określony, decyzję o zakończeniu terapii podejmują wspólnie terapeuta i pacjent, a także rodzice, jeśli pacjent nie jest pełnoletni.

Specjaliści:

Aleksandra Denst-Sadura, Monika Długokęcka, Julia Jastrzębska, Sylwia Kuczyńska, Agnieszka Łączyńska, Dorota Marko-Wonka, Dominika Szkoda-Nowicka, Barbara Tyboń

– cykl konsultacji z psychologiem dziecięcym składa się z dwóch spotkań z rodzicami ? ok. 60 minut i dwóch spotkań z dzieckiem ? 50 minut

Specjaliści:

Agnieszka Łączyńska

 

Terapia par

Terapia pary lub małżeńska to rozmowa, w której pomagamy partnerom powiedzieć oraz usłyszeć o wzajemnych uczuciach, myślach, potrzebach i pragnieniach, a także motywach różnych działań i przyczynach tego, co dzieje się w relacji. Taka rozmowa ma pomóc zrozumieć drugą osobę i to, jaki każdy z partnerów ma wkład w związek. Wówczas można podejmować decyzje o zmianach.
Na ogół spotkania odbywają się co 2 tygodnie, a terapia trwa ok. 10-20 spotkań, czas ten jest dopasowywany do potrzeb i ustalany w trakcie trwania terapii.
zobacz też: Terapia pary

Specjaliści:

Aleksandra Denst-Sadura, Julia Jastrzębska, Sylwia Kuczyńska, Dominika Szkoda-Nowicka, Barbara Tyboń

 

Terapia rodzin

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić. Trudności te mogą być związane z chorobą ? psychiczną bądź somatyczną ? jednego z członków rodziny, a także z kryzysem, który może się pojawić podczas tzw. zmiany etapu życia, np. kryzys między rodzicami a nastolatkiem. Więcej>>

Specjaliści:

Aleksandra Denst-Sadura, Julia Jastrzębska, Sylwia Kuczyńska, Dominika Szkoda-Nowicka

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa analityczna lub psychodynamiczna odbywa się w małej, maksymalnie 8-osobowej grupie, spotykającej się zwykle raz w tygodniu na 1,5 godziny.
Ten rodzaj terapii jest wskazany szczególnie u osób, zgłaszających się z powodu trudności w tworzeniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji. Swobodna rozmowa tocząca się w grupie daje możliwość poznania różnych punktów widzenia, usłyszenia myśli nie tylko terapeuty, ale przede wszystkim innych członków grupy.
Istnieją różne rodzaje grup. Członkowie grupy mogą spotykać się w stałym składzie, razem zaczynać i kończyć leczenie (grupa zamknięta) albo do grupy mogą dochodzić nowe osoby, kiedy ktoś z grupy zakończy leczenie (grupa otwarta).
Grupy, które stawiają sobie cel trwałej zmiany dotychczasowych sposobów funkcjonowania, spotykają się zwykle przez wiele miesięcy lub lat (grupy długoterminowe). Grupy krótkotemionowe zazwyczaj zajmują się określonym obszarem (np. przeżywaniem macierzyństwa) albo adresowane są do osób z podobnymi trudnościami (np. dla bezrobotnych).

Specjaliści:

Monika Długokęcka, Dominika Szkoda-Nowicka