oßrodek psychoterapii i rozwoju osobistego

Agnieszka Łączyńska-Zaremska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka dorosłych, dzieci i młodzieży

 • prowadzi psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży

 • ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim; brała udział w projektach badawczych z zakresu psychopatologii rozwojowej

 • pracowała jako psycholog w szpitalach (m.in. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji) i stowarzyszeniach (m.in. Stowarzyszenie SPOZA), świadczących pomoc psychologiczną dzieciom i dorosłym

 • szkoliła się w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej

 • obszary pracy:
  – pomoc osobom, które doświadczają trudności w miłości lub w pracy
  – pomoc w kryzysach związanych ze zmianami w życiu: okres dorastania, urodzenie dziecka, rozstania
  – wsparcie dzieci, które przeżywają osobiste trudności: zaburzenia zachowania, nadpobudliwość, zaburzenia depresyjne, lękowe, trudności z adaptacją w grupach rówieśniczych
  – terapia osób z zaburzeniami psychicznymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju
  – praca z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi, niepełnosprawnością
  – wspieranie osób wchodzących w rodzicielstwo i rodziców pragnących zmieniać swoje relacje z dziećmi

telefon: 0-503-655-177, e-mail: agnielaczynska@gmail.com