oßrodek psychoterapii i rozwoju osobistego

Aleksandra Denst-Sadura

psycholog, psychoterapeutka, socjolog

 • prowadzi zorientowaną psychodynamicznie psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz terapię rodzin i par

 • posiada certyfikat trenerski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jest w trakcie przygotowań do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

 • ukończyła Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ukończyła 4,5-letnie podyplomowe całościowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie, zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 • odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie

 • pracuje w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży OPTA w Warszawie

 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcji Psychoterapii oraz Trenerskiej

 • obszary zainteresowań:
  – praca z osobami cierpiącymi z powodu przygnębienia, depresji, zmęczenia, lęków, oraz chorób somatycznych i zaburzeń odżywiania
  – praca z osobami cierpiącymi z powodu braku satysfakcji w ważnych dla siebie relacjach, z osobami przeżywającymi trudny, kryzysowy moment w życiu, potrzebującymi wsparcia w dokonywaniu zmian
  – praca z osobami pochodzącymi z rodzin z problemem uzależnienia (DDA)
  – praca z parami, które przeżywają trudności w związku
  – praca z rodzinami doświadczającymi trudności w relacjach z dziećmi
  – praca z osobami przeżywającymi trudności okresu dorastania oraz będącymi w procesie separacji i budowania własnego niezależnego życia

  telefon: 0-505-087-977; e-mail: desa@vp.pl