oßrodek psychoterapii i rozwoju osobistego

Aleksandra Denst-Sadura

psycholog, socjolog, certyfikowana psychoterapeutka

  • prowadzi zorientowaną psychoanalitycznie psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz terapię rodzin i par

  • prowadzi sesje genogramowe

  • posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (nr 261) oraz certyfikat trenerski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  • ukończyła Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

  • ukończyła 4,5-letnie podyplomowe całościowe szkolenie z psychoterapii systemowej, prowadzone w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie, zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

  • ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej, organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i zgodne z kryteriami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej;

  • odbyła staże na oddziale terapii środowiskowej w Szpitalu Wolskim w Warszawie oraz w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie

  • pracowała w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży OPTA w Warszawie, Poradni MOP

  • jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem sekcji Terapii Rodzin i Par w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej

  • obszary pracy:  praca z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, lęków, depresji oraz chorób somatycznych i zaburzeń odżywiania; praca z parami i rodzinami, które mają trudności w budowaniu pełnych i satysfakcjonujących relacji; praca z osobami pochodzącymi z rodzin, w których doświadczały cierpienia, będących w kryzysach i żałobie; praca z młodzieżą przeżywającą trudności okresu dorastania oraz mającymi kłopoty w wejściu w dorosłe życie;

telefon: 0-505-087-977; e-mail: olasadura@gmail.com, skype: Ola Denst

Adres: ul. Dobra 4 Warszawa, Podkowa Leśna