oßrodek psychoterapii i rozwoju osobistego

Dominika Szkoda-Nowicka

psycholog, specjalista psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka, analityk grupowy

  • prowadzi analitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych, starszych i młodzieży oraz współprowadzi terapię rodzin i par

  • zajmuje się diagnostyką i leczeniem farmakologicznym zaburzeń psychicznych u osób dorosłych

  • absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej ‚Rasztów’, uzyskała certyfikat Analityka Grupowego

  • doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo na oddziale Psychiatryczno-Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego, a następnie jako lekarz rezydent III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii;

  • członkini zwyczajna Instytutu Analizy Grupowej ‚Rasztów’ oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  • obszary zainteresowań: rozumienie i leczenie zarówno zwyczajnych trudności rozwojowych, jak i zaburzeń psychicznych, z uwzględnieniem powiązań pomiędzy ciałem, psychiką, rodziną oraz szerszym kontekstem społecznym

telefon: 0-501-353-878; e- mail: dszkoda@dobra4.waw.pl