oßrodek psychoterapii i rozwoju osobistego

Dorota Marko-Wonka

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

  • prowadzi analitycznie zorientowaną terapię indywidualną osób dorosłych i ?młodych dorosłych? powyżej 17 r. życia

  • ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna

  • szkoli się w Studium Psychoterapii Analitycznej afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i zgodnym z kryteriami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej

  • jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

  • posiada 15-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i psychoedukacyjnej z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz z rodzicami

  • doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej Agencji Doradztwa Zawodowego ?AD? w Gdańsku, Zespole Młodzieżowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku, Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji Drabina, Fundacji Drabina Rozwoju

  • uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach, m. in. w Laboratorium Psychoedukacji oraz w Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej

  • obszary zainteresowań: – praca z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, lęków, depresji oraz chorób somatycznych i zaburzeń odżywiania – praca z osobami, które mają trudności w budowaniu pełnych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, przeżywają kłopoty w relacjach z dziećmi i partnerem; z osobami pochodzącymi z rodzin, w których doświadczały cierpienia, będących w kryzysach i żałobie – praca z osobami przeżywającymi trudności okresu dorastania oraz mającymi kłopoty w wejściu w dorosłe życie

telefon: 0 501  029  279