oßrodek psychoterapii i rozwoju osobistego

Monika Długokęcka

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, analityk grupowy

 • prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych

 • prowadzi diagnozę psychologiczną dziecka w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

 • ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim w 1996 roku

 • posiada Certyfikat Psychoterapeuty nr 50, oraz Certyfikat Analityka Grupowego nr47; ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadające rekomendacje Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach, m.in. ukończyła kurs Profesjonalnej Pomocy Psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz szkolenia z zakresu diagnozy i terapii w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • od 1996 roku zajmowała się pracą psychologiczną z dorosłymi i dziećmi m.in. w placówkach oświatowych, fundacji polsko-francuskiej „Zielone Domy”, fundacji „Ruch Samopomocy Kobiet”

 • od 2004 roku pracuje w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 20

 • aktualnie współpracuje też ze Specjalistycznym Gabinetem Lekarskim „Amedis”, gdzie prowadzi psychoterapię długoterminową osób dorosłych i grupę analityczną oraz jest członkiem zespołu psychoterapeutycznego w Ośrodku Psyche Plus

 • regularnie bierze udział w superwizjach indywidualnych i grupowych

 • członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”

  telefon: 603-317-953